Thủ tục khi mua nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Cổ Nhuế 2

Đối với nhà ở XH:

Dự án Nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an có quy mô 5 tòa nhà cao tầng và 1 nhà trẻ, trong đó 4 tòa là nhà ở xã hội (CT1 – CT4) và 1 tòa phục vụ kinh doanh thương mại (HH) (theo nghị định 100/2015/NĐ-CP).

Bốn tòa từ CT1 đến CT4 là những tòa nhà ở xã hội được xây dựng để bán cho sĩ quan, quân nhân , đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân – Một  trong những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội ;

Khoản 6 Điều 49 Luật nhà ở năm 2014 quy định :  Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

 Mục c khoản 1 Điều 51 Luật nhà ở năm 2014 : Nêu rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 

 c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

  Điều 10 chương IV Thông tư 20/2016/ TT- BXD quy định :  Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội .


ĐĂNG KÝ MUA HOẶC NHẬN THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

X
Chúng tôi đã nhận được thông tin đăng ký của bạn.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
0936 212 113
X
Chúng tôi đã nhận được thông tin đăng ký của bạn.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
X